บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดนเริ่มจากการเปิดกิจการร้านค้าในนาม เอส.ที. อินเตอร์เทรด และดำเนินกิจการในการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าจำพวกเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม อาทิเช่น มิเตอร์, วาล์ว, ปั๊ม ฯลฯ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและออกแบบงานการติดตั้งระบบในโรงงานอุตสาหกรรม


บริษัทฯ ได้เลือกสรรสินค้าที่ดีมีคุณภาพมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า ซึ่งมีให้เลือกหลายระดับราคาตามความต้องการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา และจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางบริษัทฯ ยังคงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาสินค้าพร้อมทั้ง สรรหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำเข้ามาทดแทนอุปกรณ์ในเครื่องจักรเก่า นอกจากนี้ทางบริษัทฯ มีการจัดการระบบคลังเก็บสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อความพร้อมในให้การบริการลูกค้าอยู่เสมอ บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่การเป็นแหล่งจัดหาและให้บริการที่ครบครันในด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมทั้งหมด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางด้านการจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรมด้วยสินค้าคุณภาพและการบริการที่เป็นกันเอง รวดเร็ว ฉับไว ซื่อตรงต่อลูกค้า ภายใต้สโลแกนที่ว่า "Service with a smile…."

พันธกิจ

  • เป็นส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการไทยแข่งขันในเวทีระดับโลก ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ กระบวนการผลิตที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงาน เปี่ยมประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ทำงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมต่อคู่ค้า ลูกค้า และพนักงาน
  • เผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ แก่พนักงาน รวมไปถึงลูกค้าและองค์กรต่างๆ เพราะเราเชื่อมั่นว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดเพื่อความเจริญที่ยั่งยืนของประเทศไทย